Vrácení řidičského průkazu

Vybodovaní - 12 bodů
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy. 

Co je potřeba přinést do autoškoly?
a) výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového
b) hodnocení z České pošty!
c) žádost do autoškoly

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Jaký je rozsah přezkoušení?
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:
a) test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
b) ovládání a údržba vozidla (pro skupiny C, CE)
c) praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)?

  • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole;
  • doklad o zdravotní způsobilosti;
  • dopravně psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkujeme).
Mobirise Website Builder


Zákaz řízení
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.
Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost
 

Co je potřeba přinést do autoškoly?
a) rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti;
b) v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení;
c) výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového   
    hodnocení z České pošty!;
d) žádost do autoškoly;
e) posudek o zdravotní způsobilosti.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti.
V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Jaký je rozsah přezkoušení?
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:
a) test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
b) ovládání a údržba vozidla (pro skupiny C, CE)
c) praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)?

  • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole;
  • doklad o zdravotní způsobilosti;
  • dopravně psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkujeme);
  • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno.
Mobirise Website Builder
Provozovatel autoškoly

Pavel Krpálek
IČO: 44453906
Štoky 235
582 53, Štoky
osoba je zapsána
v živnostenském rejstříku

Adresa prostor pro výuku teorie

Kyjovská 3187
580 02, Havlíčkův Brod

Telefon

+420 731 407 766
+420 605 176 209

E-mail

michal.krp@email.cz

Napište nám

© Copyright 2025 Mobirise - All Rights Reserved

Built with Mobirise ‌

Web Page Maker